koszyk
0

Dziękujemy!

Produkt

Orzechowy Brąz: TUKKA #6 (Zestaw 110g - 50 cm, 1 szt.)

Został dodany do koszyka!

ZŁOŻ ZAMÓWIENIE
KONTYNUUJ ZAKUPY
rejestracja

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego Tukka

I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

DANE FIRMY
-------------------------------
LeBlanc Sp. z o.o.
KRS 0000660677
REGON 366432428
NIP 1182137075
Adres siedziby: ul. Żeromskiego 52/62/14, 01-825 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Adres do korespondencji: ul. Żeromskiego 52/62/14 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE

Kontakt: kontakt@tukkahouse.com


1. Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.TUKKAHOUSE.COM jest własnością: LeBlanc sp. z o.o. ul. Żeromskiego 52/62/14, 01-825 Warszawa

2. Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie internetowym WWW.TUKKAHOUSE.COM.

3. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego WWW.TUKKAHOUSE.COM produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich i jest ona wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena peruk na zamówienie, robionych ręcznie wg ustaleń z klientem wyceniana jest każdorazowo i podawana w kwocie brutto.

4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

6. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego WWW.TUKKAHOUSE.COM są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego WWW.TUKKAHOUSE.COM pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.

8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego. Gramatury mogą się nieznacznie różnić niż podane w opisach, a kolor włosów może nieznacznie odbierać od tego jaki klient widzi na swoim monitorze z uwagi na jego ustawienia.

10. Prowadzący sklep internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów w żądanej przez klienta kolorystyce bądź gramaturze.

11. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z LeBlanc sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

II. TRANSAKCJA

1. Zamówienia w sklepie internetowym WWW.TUKKAHOUSE.COM można dokonywać poprzez strony internetowe sklepu WWW.TUKKAHOUSE.COM - poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu lub telefonicznie.

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości, Kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

4. Kupujący będzie informowany o statucie zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

III. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
---------------------------------------------------------------------------
1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

2. Aby odstąpić od umowy zawartej z firmą Tukka należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, wysyłając je na adres e-mail: tukkahouse@gmail.com. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

4. Towar może zostać zwrócony jedynie nierozpakowany, nie odpięty z gumek oraz w nienaruszonym i nieuszkodzonym opakowaniu. Odstępstwo od powyższego skutkuje nie przyjęciem zwrotu ze względu na higieniczność produktu a więc ustawowy brak możliwości odstąpienia od umowy. 

5. Włosy powinny być użytkowane z jak największą starannością przy użyciu odpowiedniej wiedzy, kosmetyków i umiejętności. Wszelkie nieodpowiednie używanie włosów oraz ich zła pielęgnacja jak nadmierne używanie suszarki, prostownicy oraz kosmetyków z alkoholem i inne nie mogą być przyczyną zwrotu włosów. 


6. OŚWIADCZENIE
----------------------------
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
[adres sprzedającego]..............................................................................................
Ja
[imię, nazwisko kupującego] ....................................................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
[nazwy kupionych przedmiotów], ..............................................................................
Data zawarcia umowy to [data],.....................
data odbioru przedmiotów [data] ....................

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego].............................................................
Adres: [adres kupującego]..........................................................................................
Data: [data odstąpienia od umowy].......................................
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej].....................


7. KOSZT ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.


IV. BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
---------------------------------------------------------------------------
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Karrera nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- w przypadku przedmiotu bezpośredniego kontaktu z ciałem, będącego wyrobem medycznym
- przedmiot ze śladami używania przez konsumenta
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Peruki personalizowane oraz inne produkty typu Luxy czyli robione na zamówienie, jak i produkty rozpakowane a więc produkty higieniczne nie podlegają zwrotowi! 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Tukkahouse.com nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy przewozowe oraz poddostawców z umów obsługi.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.