koszyk
0

Dziękujemy!

Produkt

Orzechowy Brąz: TUKKA #6 (Zestaw 110g - 50 cm, 1 szt.)

Został dodany do koszyka!

ZŁOŻ ZAMÓWIENIE
KONTYNUUJ ZAKUPY
rejestracja

Regulamin oraz Polityka Prywatności

Regulamin Sklepu Internetowego Tukka

I. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

DANE FIRMY
-------------------------------
LeBlanc Sp. z o.o.
KRS 0000660677
REGON 366432428
NIP 1182137075
Adres siedziby: ul. Żeromskiego 52/62/14, 01-825 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Adres do korespondencji: ul. Żeromskiego 52/62/14 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE

Kontakt: [email protected]


1. Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.TUKKAHOUSE.COM jest własnością: LeBlanc sp. z o.o. ul. Żeromskiego 52/62/14, 01-825 Warszawa

2. Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w sklepie internetowym WWW.TUKKAHOUSE.COM.

3. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego WWW.TUKKAHOUSE.COM produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich i jest ona wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena peruk na zamówienie, robionych ręcznie wg ustaleń z klientem wyceniana jest każdorazowo i podawana w kwocie brutto.

4. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

5. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

6. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego WWW.TUKKAHOUSE.COM są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego WWW.TUKKAHOUSE.COM pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.

8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego. Gramatury mogą się nieznacznie różnić niż podane w opisach, a kolor włosów może nieznacznie odbierać od tego jaki klient widzi na swoim monitorze z uwagi na jego ustawienia.

10. Prowadzący sklep internetowy zastrzega możliwość czasowej niedostępności oferowanych towarów w żądanej przez klienta kolorystyce bądź gramaturze.

11. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z LeBlanc sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

II. TRANSAKCJA

1. Zamówienia w sklepie internetowym WWW.TUKKAHOUSE.COM można dokonywać poprzez strony internetowe sklepu WWW.TUKKAHOUSE.COM - poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu lub telefonicznie.

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości, Kupujący zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

4. Kupujący będzie informowany o statucie zamówienia pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

III. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
---------------------------------------------------------------------------
1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

2. Aby odstąpić od umowy zawartej z firmą Tukka należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, wysyłając je na adres e-mail: [email protected] Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

3. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

4. Towar może zostać zwrócony jedynie nierozpakowany, nie odpięty z gumek oraz w nienaruszonym i nieuszkodzonym opakowaniu. Odstępstwo od powyższego skutkuje nie przyjęciem zwrotu ze względu na higieniczność produktu a więc ustawowy brak możliwości odstąpienia od umowy. 

5. Włosy powinny być użytkowane z jak największą starannością przy użyciu odpowiedniej wiedzy, kosmetyków i umiejętności. Wszelkie nieodpowiednie używanie włosów oraz ich zła pielęgnacja jak nadmierne używanie suszarki, prostownicy oraz kosmetyków z alkoholem i inne nie mogą być przyczyną zwrotu włosów. 


6. OŚWIADCZENIE
----------------------------
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):
[adres sprzedającego]..............................................................................................
Ja
[imię, nazwisko kupującego] ....................................................................................
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
[nazwy kupionych przedmiotów], ..............................................................................
Data zawarcia umowy to [data],.....................
data odbioru przedmiotów [data] ....................

Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego].............................................................
Adres: [adres kupującego]..........................................................................................
Data: [data odstąpienia od umowy].......................................
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej].....................


7. KOSZT ZWROTU RZECZY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.


IV. BRAK MOŻLIWOŚCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
---------------------------------------------------------------------------
1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej z Karrera nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
- w przypadku przedmiotu bezpośredniego kontaktu z ciałem, będącego wyrobem medycznym
- przedmiot ze śladami używania przez konsumenta
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Peruki personalizowane oraz inne produkty typu Luxy czyli robione na zamówienie, jak i produkty rozpakowane a więc produkty higieniczne nie podlegają zwrotowi! 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep Tukkahouse.com nie odpowiada za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez firmy przewozowe oraz poddostawców z umów obsługi.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

  Polityka prywatności serwisu www.tukkahouse.com

1.    Informacje ogólne

1. Operatorem Serwisu www.tukkahouse.com jest Laboratorium Artystyczne, ul. Kołacińska 18 C, z siedzibą w Warszawie, o numerze identyfikacyjnym NIP 5381744176

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.xx

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego

2. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. Czas nadejścia zapytania,

b. Czas wysłania odpowiedzi,

c. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. Informacje o przeglądarce użytkownika,

g.Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

a. Internet Explorer

b. Chrome

c. Safari

d. Firefox

e. Opera

f. Android

g.Safari (iOS)

h.Windows Phone

i.Blackberry

 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Dbając o Twoją prywatność i komfort korzystania z naszych usług uaktualniamy zasady przedtwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z wytycznymi RODO dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest: Leblanc sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Żeromskiego 52/62 lok. 14, 01-825 Warszawa wpisaną do KRS pod numerem LeBlanc Sp. z o.o., 0000660677, REGON 366432428, NIP 1182137075

Zakładając Konto Użytkownika korzystając z naszych usług zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe są nam niezbędne w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

 

Cel przetwarzania Waszych danych:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 •         Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 •          Realizacja Twoich zamówień
 •          Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 •          Przesyłanie newslettera

 Podstawa przetwarzania:

·         Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

·         Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

·         Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

·         Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

·         Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

·         Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

·         Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

·         Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

·      Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

     Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 •          brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 •          brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 •          brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 •          brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

 Możliwość cofnięcia zgody:

·        w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 •          przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 •          ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 •          cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 •          zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

 • Przysługuje Ci prawo żądania:
 •          dostępu do Twoich danych osobowych,
 •          ich sprostowania,
 •          usunięcia,
 •          ograniczenia przetwarzania,
 •          żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

·         wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 •          z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
 •          jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego
 • podmiot realizujący dostawę towarów
 • dostawca płatności
 • biuro księgowe
 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)
 • podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
 • podmiot zapewniający system mailingowy
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 • Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
 • Masz wątpliwości dotyczące ochrony Twoim danych osobowych przez naszego administratora?
 • Chcesz zadać pytanie dotyczące naszej Polityki Prywatności?

Napisz do nas: [email protected]


Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'created_at' doesn't have a default value' in /home/tukka/domains/tukkahouse.com/public_html/Aplication/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php:228 Stack trace: #0 /home/tukka/domains/tukkahouse.com/public_html/Aplication/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php(228): PDOStatement->execute(Array) #1 /home/tukka/domains/tukkahouse.com/public_html/Aplication/Library/Zend/Db/Statement.php(300): Zend_Db_Statement_Pdo->_execute(Array) #2 /home/tukka/domains/tukkahouse.com/public_html/Aplication/Library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(479): Zend_Db_Statement->execute(Array) #3 /home/tukka/domains/tukkahouse.com/public_html/Aplication/Library/Zend/Db/Adapter/Pdo/Abstract.php(238): Zend_Db_Adapter_Abstract->query('INSERT INTO `us...', Array) #4 /home/tukka/domains/tukkahouse.com/public_html/Aplication/Library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php(575): Zend_Db_Adapter_Pdo_Abstract->query('INSERT INTO `us...', Array) #5 /home/tukka/domains/tukkahouse.co in /home/tukka/domains/tukkahouse.com/public_html/Aplication/Library/Zend/Db/Statement/Pdo.php on line 234